Potrebujem revíznu správu. Ako na to?

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
pošta

Dokončenie stavby rodinného domu či bytu je úzko späté s kolaudačným rozhodnutím. Súčasťou mnohých dokumentov, ktoré ku kolaudácii musíte predložiť je aj správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia či odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu.

Pre zjednodušenie sme zhrnuli priebeh revízie elektrického zariadenia do týchto 6 bodov.

1. Telefonický alebo osobný kontakt

Na začiatku si môžeme osobne potriasť rukou alebo si telefonicky vysvetlíme svoje požiadavky. Vy potrebujete revíziu, ja vám ju ponúkam. Ak máte záujem o inú službu, pokojne si pozrite ponuku služieb.

2. Zoznámenie sa s objektom vykonávanej revízie

Objektom predmetnej revízie môže byť:

  • byt,
  • rodinný dom,
  • výrobná hala,
  • skladové priestory,
  • kancelária, …

Laicky povedané, všade kde (ne)vidíš káble, spínače, prúdové chrániče, kde svietiš a pripojíš zástrčku do zásuvky. Naozaj zástrčku do zásuvky. Nie naopak. Revízny technik po príchod na revidovené miesto vizuálne skontroluje hlavný rozvádzač a prípadne podružné rozvádzače, prívod elektrickej energie do hlavného rozvádzača, zásuvky a svietidlá, chrániče, spínače, …

3. Posúdenie stavu elektroinštalácií

Pri kvalitne realizovaných novostavbách prebehne vizuálna kontrola zvyčajne bez problémov. Rozvázdače, káble, zásuvky, svietidlá a ďalšie prvky boli inštalované odborne spôsobilým elektrikárom a nepodpísal sa na nich zub času.

Pri revízii staršej elektroinštalácie často nachádzame skorodované časti v rozvádzačoch či nedotiahnuté elektrické spoje, ktoré môžu spôsobovať napr. aj nepríjemné preblikávanie vašich svietidiel v domácnosti či prerušovanie prívodu elektrickej energie k vášmu spotrebiču.

4. Meranie elektrického zariadenia

Najdôležitejšom časťou revízie je meranie, resp. skúška elektrického zariadenia. Ide o merania izolačných odporov, prechodových odporov, meranie impendacie poruchovej slučky. Spomínané merania prebiehajú prostredníctvom špecializovaných prístrojov a zistené hodnoty sú starostlivo zaznamenané.

5. Vyhodnotenie merania

Vyhodnotenie elektro merania hovorí o tom, či predmetná elektroinštalácia spĺňa všetky normy a či je elektrické zariadenie z hľadiska bezpečnosti schopné prevádzky. V prípade, že počas prehliadky odborný elektrotechnik zaznamenal nejaké nedostatky alebo závady, uvedie ich v závere revíznej správy spolu s termínom na ich odstránenie.

6. Odovzdanie revíznej správy

V záverečnom kroku prebehne odovzdanie revíznej správy. Tento dokument je prevádzkovateľ povinný uschovať po dobu jej platnosti.

Posledné články - príspevky

Sledujte nás na facebooku

Odoberajte náš Newsletter